Pembayaran

Pembayaran dibuat semasa menerima dan memeriksa barang di tempat, pada titik terbitan!
Ini untuk kemudahan anda!

Kami tidak memerlukan bayaran pendahuluan, kerana. kita tahu apa yang diperlukan untuk menyentuh, menyentuh, bekerja dengan produk dan memutuskan sama ada hendak membeli atau tidak!